CZ / EN

V našem oboru může sebenepatrnější chyba v projektu znamenat přímé ohrožení lidských životů. Proto pracujeme pouze se špičkovým moderním vybavením, pomůckami, výpočetní technikou a měřícími přístroji.

Investice do takového vybavení se nám vyplácí, neboť výrazně napomáhají minimalizovat rizika selhání lidského faktoru a zaručují našim projektům vysoký technický standard.

Veškerou projektovou dokumentaci zpracováváme na PC, a to v systému EPLAN nejnovější verze s možnostmi automatických křížových kontrol.

Návaznou realizací projektů v praxi na klíč zvyšujeme klientům efektivitu jejich investic a předcházíme nežádoucím nákladům na odstraňovaní nedostatků jiných řešení, informačnímu šumu či časovým průtahům v realizacích u jiných dodavatelů.

Prohlédněte si některé naše referenční projektové dokumentace elektro.

V rámci projekčních služeb nabízíme:

  • Projektování elektrických zařízení pro pracovní stroje, zdvihací techniku a jednoúčelové stroje
  • Projektování systémů ochrany proti přepětí
  • Projektování investičních celků

Projekční služby doplňujeme dalšími volitelnými službami:

  • Koordinování realizací projektů
  • Autorský dozor
  • Vypracování analýzy rizik
  • Vypracování odborných posudků k jiným vypracovaným projektům

Každou z výše uvedených volitelných služeb nabízíme klientům také jako zcela samostatnou službu.

© 2013 T&S Ostrava Všechna práva vyhrazena. // Tvorba webových stránek / PR poradenství pro střední a malé firmy