CZ / EN

V rámci poradenského servisu hledáme pro naše klienty optimální technická a technologická řešení podle jejich požadavků popř. na vzniklé potíže.

Navrhujeme řešení s ohledem na specifikaci zadání, vlastní mnohaleté zkušenosti v oboru, reálné možnosti klienta a daného prostředí, nabídku komponentů na trhu a aktuálně platné normy či příslušené zákony vztahující se k návrhu.

Vyžaduje-li to situace, vydáváme se osobně na ohledání terénu a seznámení se s reálnými podmínkami zadání, abychom byli schopni najít co nejvhodnější individuální řešení přímo na míru.

Poradenským servisem se v naší firmě zabývají certifikované autorizované osoby kompetentní pro oblast technologických zařízení staveb.

© 2013 T&S Ostrava Všechna práva vyhrazena. // Tvorba webových stránek / PR poradenství pro střední a malé firmy